เสวนา จิบชาในเวิ้งฟ้า สนทนากัน ให้ไพศาล

870

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สวธ. ,ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักพิมพ์คมบาง จัดงานเสวนา “จิบชาในเวิ้งฟ้า สนทนากันให้ไพศาล” ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

IMG_0826 IMG_0845

IMG_0847 IMG_0857

 

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ กรรมการกิตติมศักดิ์ โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นประธานในพิธี งานเสวนาครั้งนี้ได้มีนักวิชาการและนักวิจารณ์ชั้นนำ เป็นวิทยากรอาทิเช่น คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ กวี นักแปลชั้นหนึ่ง และนักปฏิบัติธรรม, คุณอดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร อดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ นักวิชาการวรรณกรรม และนักวิจารณ์วรรณกรรม อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินรายการโดย คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักวิจารณ์รางวัลกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ พร้อมเปิดใจ คุณชมัยภร แสงกระจ่าง ผู้เขียนหนังสือ / ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2557  พิธีปิดได้รับเกียรติจากคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดงานเสวนา

IMG_0922 IMG_0943

IMG_0878 IMG_0891

IMG_0899 IMG_0905

 

ในเวิ้งฟ้าอันไพศาล เล่มนี้เป็นอีกก้าวของการกล่าวถึงสัจธรรมของชีวิต นั่นคือ ‘ความตาย’ ซึ่งเป็นประเด็นที่เขียนขยายออกมาเป็นนวนิยายได้อย่างล้ำลึกและซับซ้อน โดยล้วงลึกเข้าสู่ปมของตัวละครอันเกิดขึ้นหลังความตายของคู่ชีวิต พัฒนาไปสู่กันปรับตังปรับใจ และเรียนรู้ถึงสัจธรรมอันแน่นอน โดยในเวิ้งฟ้าอันไพศาล จะเป็นนวนิยายที่ทำให้คุณหันกลับมามองชีวิตอย่างมีสติ เข้าใจ และปล่อยวางได้บ้าง อย่างน้อยคุณคงต้องตั้งคำถามถึงสิ่งที่เป็นอยู่ และมองมันอย่างเข้าใจ ที่สำคัญคือ นี่ไม่ใช่นวนิยายของคนอ่านสูงวัย หากเป็นเรื่องที่อ่านได้ทุกวัย วรรณกรรมเป็นหนทางแห่งความเข้าใจชีวิต การอ่านเปิดทางให้ชีวิตคุณ

IMG_0978 IMG_0981

IMG_1025 IMG_1058

IMG_1055