เสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 18 “การสึกพระชำระสังฆมณฑลในประวัติศาสตร์”

3207

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “การชำระและทนุบำรุงสังฆมณฑล ในประวัติศาสตร์” ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทย-จีน มาเป็นวิทยกร ในการบรรยายครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 90 คน ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.