เสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “ความเชื่อเรื่องชงในเชิงสร้างสรรค์”

3399

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “ความเชื่อเรื่องชงในเชิงสร้างสรรค์” ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยจีนและคุณสมชัย กวางทองพาณิชย์ ผู้รู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชนจีนในไทย มาเป็นวิทยกร ในการบรรยายครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 120 คน ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.