เสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 15 หัวข้อ 250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราชต้นธานจีนสยาม

1256

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ 250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราชต้นธานจีนสยาม ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศลผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยจีน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล มาเป็นวิทยกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ ในการบรรยายครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1111AB ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.