การบรรยายพิเศษ ผ่านเวทีวัฒนธรรม หัวข้อ “เสภาที่เรือนไทย”

3348

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการบรรยายพิเศษ ผ่านเวทีวัฒนธรรม หัวข้อ “เสภาที่เรือนไทย” ในงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์วีระพงศ์ มีสถาน นักปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณพีรฐศักดิ์ ศักดิ์ติยปราการ เจ้าหน้าที่อาวุโส (ผจก.) สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร อาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากว่า 100 คน