เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องเล่าเรากับแม่

3062

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยผ่านเวทีวัฒนธรรมหัวข้อเพลงกล่อมลูก “เรื่องเล่าเรากับแม่” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วีระพงษ์ มีสถาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดสินและการประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค สถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณพีรฐศักดิ์ ศักดิ์ติยปราการ เจ้าหน้าที่อาวุโส (ผจก.) สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยกร ดำเนินรายการโดยอาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดสินและการประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค สถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา13.30น.-16.30น. ณ อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1102 กทม.

สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่งได้ที่ : คุณบูรณนิภา คุณดิลกรพี และคุณประจักษ์ จิตรอรุณ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-071-2085 คุณอำไพ หนูเล็ก สถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-800-2341