ซีพีออลล์จัดสังคีตวาทิตสัญจร “เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกระบวนการทางดนตรีไทย”

2986

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิตสัญจร ในหัวข้อ “เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกระบวนการทางดนตรีไทย” โดยได้รับเกียรติจาก น.ท. ดิเรก กล้าหาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยเป็นวิทยากร และดร. พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดรายการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา13.30น.-15.30 น. ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีจำนวนคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากว่า 160 คน