อุดหนุนเมล่อน “ใจดีฟาร์ม” ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้พิการ

0
4504

อุดหนุนเมล่อน “ใจดีฟาร์ม” ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้พิการ สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้บริหาร เพื่อนพนักงานและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์เมล่อนแบรนด์ “ใจดีฟาร์ม” พันธุ์ซูบาริคิง (Zubari King)เนื้อสีส้ม สายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่น ปลูกในโรงเรือนระบบปิดป้องกันแมลง ปลอดสารพิษ การันตีความหวาน 15 บริกซ์ปลูกโดยเกษตรกรผู้พิการ วางจำหน่าย ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์สีลม ชั้น 1 (บันไดเลื่อนฝั่งซ้าย) ในวันที่ 4 และ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และงานยกวัดณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์สีลม ชั้น 11 ในทุกวันศุกร์ ของเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ราคาจำหน่ายลูกละ 250 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมรายได้อย่างยั่งยืนแก่เกษตรผู้พิการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พัชร เข็มทอง โทร 02-071-2905 และ 099-450-2065