ซีพี ออลล์ ร่วมจัดบรรยายพิเศษ “เพลงกล่อมลูก เรื่องเล่าเรากับแม่”

3844

อีกหนึ่งรายการดีๆ ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลมอบให้ชุมชนและสังคม โดยผ่านเวทีวัฒนธรรม หัวข้อ “เพลงกล่อมลูก… เรื่องเล่าเรากับแม่” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.-16.00 น.

ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วีระพงศ์ มีสถาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดสินและการประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณพีรฐศักดิ์ ศักดิ์ติยปราการ เจ้าหน้าที่อาวุโส (ผจก.) สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร อาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดสินและการประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ