จัดนิทรรศการในโครงการพัฒนาทักษะเยาวชน ผ่านกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

4473

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการด้านการเพื่อสังคม อาทิ โครงการค่ายกล้าวรรณกรรม โครงการค่ายการ์ตูน 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน โครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการพัฒนาทักษะเยาวชน ผ่านกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตพีไอเอ็มและพีไอเอ็ม โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้น ป.5-6 และนักเรียนชั้น ม.5-6 ในละแวกใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก