เปิดรับสมัครค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์ยุวชน รุ่น 61 และ 62

0
4265

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมการ์ตูนไทย เปิดรับสมัครค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์ยุวชน รุ่น 61 และ 62 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจอายุ 7 – 15 ปีเข้าร่วมกิจกรรม ในงานนี้ท่านจะได้พบนักวาดการ์ตูนชื่อดัง อาทิ คุณเซีย ไทยรัฐ, ขวด เดลินิวส์ ฯลฯ ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

– ในรุ่นที่ 61 มาร่วมกันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นที่สะท้อนถึงภาพประเทศไทยในอนาคต โดย เริ่มจากแนวเรื่องเดียวกัน หากมีพร ๓ ประการ เช่น มีความแข็งแรง มีความฉลาด
ปราดเปรื่อง มีความสามัคคี ฯลฯ จะสามารถท าสิ่งใด เพื่อให้ประเทศไทยในอนาคตเป็นดังปรารถนา จากนั้นร่วมกันวาดภาพบนผนัง แสดงภาพอนาคตประเทศไทยจากพร ๓ ประการ
– ในรุ่นที่ 62 (สามารถเรียนต่อเนื่องได้) เน้นเทคนิคการระบายสี เล่นลวดลายต่างๆ ร่วมกันออกแบบการ์ตูนชุดไทยในสถานที่ หรือ เหตุการณ์ต่าง ๅ เช่น ไปห้างสรรพสินค้า ไปโรงเรียนเรียน เล่นกีฬา ฯลฯ จินตนาการแสนสนุกที่อาจกลายเป็นจริง ต้อนรับกระแส “นิยมสวมใส่ชุดไทย”
– นอกจากนี้ รุ่น 8 ปีขึ้นไปจะได้เรียนรู้การเล่นหมากล้อม (โกะ) จากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศด้วย

 

cc1a