ซีพี ออลล์เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นสร้างโอกาสแห่งที่ 7

1010

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการ 1-RC ร่วมกันดำเนินโครงการ Giving Space: เปิดพื้นที่สร้างโอกาส มอบพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาบางแม่หม้าย (สุพรรณบุรี) รหัสร้าน บมจ. 13630 อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ให้แก่ โรงเรียนวัดบางสาม เพื่อวางจำหน่ายน้ำดื่มตราโรงเรียนวัดบางสาม และผักสด ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการคอนเน็กซ์อีดีที่บริษัท ซีพี ออลล์ฯ ได้เข้าไปสนับสนุนการฝึกวิชาชีพแก่นักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สำหรับพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 โดยมีคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคุณธงชัย หลิมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด พร้อมทั้งมีคุณพรทิพย์ เหล็งเอี่ยม ผู้จัดการเขต สำนักปฏิบัติการ 1-RC บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารจากสำนักปฏิบัติการ 1-RC ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินหน้าขยายผลโครงการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะให้การสนับสนุนพื้นที่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นแก่กลุ่มเปราะบางโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” โดยสาขาดังกล่าวเป็นแห่งที่ 7 ซึ่งจะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากโครงการคอนเน็กซ์อีดี โรงเรียนวัดบางสาม เปิดจำหน่ายทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.