เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไฉ่ซิ้ง เทพแห่งความมั่งคั่งของจีน

4750

อีกหนึ่งรายการดีๆ ที่มอบให้กับชุมชนและสังคม  โดยผ่านรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 17  ในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไฉ่ซิ้ง  เทพแห่งความมั่งคั่งของจีน” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทย-จีนและคุณสมชัย  กวางทองพาณิชย์  ผู้รู้ด้านประวัติศาสตร์ชุมชนจีนในไทยมาเป็นวิทยากร  จัดโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  บมจ. ซีพี ออลล์  โทร. 02-071-2085