ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุน กระเป๋าย่ามโครงการนักธรรมจิ๋ว “เด็กวัยใสหัวใจใฝ่ธรรมะ”

4612

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมมอบ กระเป๋าย่ามโครงการนักธรรมจิ๋ว “เด็กวัยใสหัวใจใฝ่ธรรมะ” แก่นักเรียนในถิ่นธุรกันดาร ณ สำนักสงฆ์อุสุโภคี ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยส่งผ่านพระครูสังฆัรักษ์ปัญญา วรปญฺญาเมธี พระธรรมวิทยากรกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม “กลุ่มธรรมะสู่ดวงใจ” วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ผู้ดำเนินกิจกรรมโครงการ มอบธรรม มอบทุน มอบผ้าอุ่นกันหนาว เด็กเขา ชาวดอย