“ซีพี ออลล์” เผยจำนวนหนังสือส่งเข้าประกวด “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” เพิ่มขึ้น ๑๐ เปอร์เซ็นต์

3347

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓ เปิดเผยยอดจำนวนหนังสือที่ส่งเข้าประกวด ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๖ ผลงาน มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมีจำนวน ๒๓๒ ผลงาน หรือเพิ่มขึ้น ๑๐ เปอร์เซ็นต์

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการฯ ได้เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และปิดรับผลงานเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยปีนี้ ได้รับความสนใจจากนักเขียน สำนักพิมพ์ รวมถึงเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด ครบทั้ง ๗ ประเภท รวมทั้งสิ้น ๒๕๖ ผลงาน จำแนกเป็น กวีนิพนธ์ ๔๒ ผลงาน, การ์ตูน ๔๗ ผลงาน, นวนิยาย ๒๙ ผลงาน, รวมเรื่องสั้น ๒๖ ผลงาน, วรรณกรรมสำหรับเยาวชน ๑๕ ผลงาน, สารคดี (ทั่วไป) ๗๗ ผลงาน และประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ๒๐ ผลงาน

ทั้งนี้ การดำเนินงานกำลังอยู่ในขั้นตอนของการประชุมเพื่อพิจารณาตัดสิน ผลงาน ซึ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถติดตามข่าวสารโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๗ ได้ที่ https://7book.csrcpall.com