“ซีพีออลล์” จัดงานมอบรางวัลวรรณกรรม “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 12

3628

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12” อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมกับมีราชบัณฑิต ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ นักเขียนชื่อดัง นักคิดนักวิชาการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

IMG_5215

 

งานรับโล่พระราชทานรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ โดยมีคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการโครงการพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และกรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อถ่ายทอดมุมมองและแนวคิดด้านสังคม ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “กระแสวรรณกรรมในกระแสสังคม” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

IMG_5449 IMG_5453

กรรมการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประเภทกวีนิพนธ์, ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานคณะกรรมการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประเภทนวนิยาย, คุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) อุปนายกสมาคมการ์ตูนไทย กรรมการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน), คุณประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประธานคณะกรรมการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประเภทรวมเรื่องสั้น, คุณผุสดี นาวาวิจิตบรรณธิการสำนักพิมพ์ผีเสื้อ กรรมการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ร่วมด้วย คุณโตมร ศุขปรีชา บรรณาธิการนิตยสารจีเอ็ม กรรมการตัดสินหนังสือรางวัลเซเว่นบุ๊ค อวอร์ดประเภทสารคดี และมีคุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักวิจารณ์วรรณกรรม เจ้าของรางวัลกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ 2 สมัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

IMG_5461

งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากราชบัณฑิต ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ นักวิชาการ ร่วมด้วยนักเขียนในแวดวงวรรณกรรมเข้าร่วมงานเพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลอย่างคับคั่ง อาทิ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร , ศ.กีรติ บุญเจือ, ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต, รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ, คุณสุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน), คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน), คุณอดุล จันทรศักดิ์, กนกวลี พจนปกรณ์ ฯลฯ

IMG_5486 IMG_5525

IMG_5535 IMG_5639

 
ล่าสุด เตรียมเปิดรับผลงานจากนักเขียนและสำนักพิมพ์เข้าประกวดครั้งที่ 13 โดยยังคงมีการกำหนดรางวัลไว้ 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์ นวนิยาย นิยายภาพ (การ์ตูน) รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท (ยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่พฤศจิกายน 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 มีการประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2559 และมอบรางวัลเดือนสิงหาคม 2559 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.csrcpall.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2648-2902-3

 

IMG_5624