เชิญฟังการบรรยายหัวข้อเชิดชูครูผู้ให้ “สุรินทร์ สงค์ทอง”

3072

เชิญฟังการบรรยายหัวข้อเชิดชูครูผู้ให้ “สุรินทร์ สงค์ทอง” ผ่านบทเพลงสำเนียงภาษาในรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 46 จัดโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา13.30น.-16.30น. ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1102 กทม. สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่งได้ที่ : คุณบูรณนิภา คุณดิลกรพี หรือ คุณประจักษ์ จิตรอรุณ โทร. 02-071-2085 02-071-2081 หรือ 091-004-8917 E-mail : peerathasaksak@cpall.co.th