อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

1482

ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับข้าราชการครู ในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงกว่า 120 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มทักษะในการสอนให้กับครูในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

IMG_4607 IMG_4623

IMG_4627 IMG_4589

 

ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้เกียรติเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บูรณาการสอนทุกสาระ และคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้

 

IMG_4567 IMG_4574

IMG_4579 IMG_4582

IMG_4689 IMG_4712

 

และในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาล โดยมีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเล่านิทานและผลิตสื่อ รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และอาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร ในหัวข้อ ศิลปะการเล่านิทาน สืบสานสำนวนไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง มีนักเรียนเข้ารว่มโครงการกว่า 100 คน

 

IMG_4695 IMG_4697

 

IMG_4696 IMG_4708

IMG_4715