อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เทศบาลเมืองทุงส่ง

1160

ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเทศบาล เรื่องศิลปะการเล่านิทาน และการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเล็ก และโครงการเล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างเด็กฉลาด ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

IMG_2225 IMG_2228

IMG_2363 IMG_2369

การจัดการอบรมแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเทศบาล เรื่องศิลปะการเล่านิทาน และการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเล็ก และ 29 เมษายน 2559 โครงการเล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างเด็กฉลาด ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้เกียรติเปิดงานอบรม และคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และความเป็นมาของการจัดโครงการ

IMG_2382 IMG_2202

IMG_2476 IMG_2479
วิทยากรในครั้งนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเล่านิทานและผลิตสื่อ รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และอาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

IMG_2483 IMG_2654

IMG_2687 IMG_2510

IMG_2639 IMG_2505

IMG_2487 IMG_2750