อบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐานให้แก่บุตรหลานพนักงานในเครือ ซีพี ออลล์

0
3575

ในวันที่ 20-23 เมษายน 58 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดการอบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐานให้แก่บุตรหลานพนักงานในเครือ ซีพี ออลล์ ณ อาคารปัญจภูมิ ชั้น 6 บรรยากาศเป็นได้ด้วยความสนุกสนาน การเรียนแบ่งเป็น 2 คลาส ได้แก่เบสิก 1 สำหรับมือใหม่ และเบสิค 2 สำหรับผู้ที่เคยเรียนมาแล้ว

jj_06 jj_07

jj_08 jj_09

jj_10 jj_11

jj_05 jj_04