ซีพี ออลล์ ร่วมบรรเลงดนตรีไทยแนวผสมผสานเนื่องในงาน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ

1811

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา วงดนตรีไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญร่วมบรรเลงดนตรีไทยแนวผสมผสานเนื่องในงาน “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยในงานนี้ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประธาน) และ นางอริญญา เอี่ยมอำภา นายอำเภอผักไห่ ได้ให้เกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วย ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิเช่น การแข่งเรือ การปล่อยปลาเพื่อคืนสู่ธรรมชาติ การสาทิตการเลี้ยงปลาในกระชัง การกำจัดวัชพืชในน้ำฯลฯ