“ซีพี ออลล์” ร่วมขับเคลื่อน “ห้องสมุดมีชีวิต” แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนศึกษา

0
3523

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ร่วมกับสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี จัดการอบรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับครูบรรณารักษ์จากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนศึกษา รุ่นที่ 2 และ 3 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการอ่านรักการค้นคว้าแก่เยาวชนอย่างยืนสืบไป

IMG_1248 IMG_1251

 

 

การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมีครูอาจารย์จากสถานศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ รวม 86 โรงเรียน เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นกว่า 130 คน สำหรับพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ จากนั้นมีการเสวนาหัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นโรงเรียนรักการอ่าน” โดยมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาจารย์พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยอาจารย์สุธี อารีย์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามกอง จ.ภูเก็ต เป็นวิทยากร และมีอาจารย์กรองกาญจน์ ถนอมพล กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

IMG_1255 IMG_1263

 

สำหรับพิธีปิดการอบรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรขอบคุณแก่วิทยากร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการกองทุนศึกษา ในการนี้ คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทรับมอบเกียรติบัตรขอบคุณดังกล่าว

 

IMG_1274 IMG_1275

IMG_1292 IMG_1330

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ หรือ “ป้ากุล” นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง ร่วมด้วยอาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บูรณาการทุกกลุ่มสาระ” และ “การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านและการสอน” โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการอ่านรักการค้นคว้าแก่เยาวชนในสถานศึกษาตามเป้าหมายของโครงการกองทุนศึกษาสืบไป

 

IMG_1384 IMG_1395

IMG_1400 IMG_1618

IMG_1592