หัวใจรักการอ่าน จากบ้านสู่ชุมชน

3460

หัวใจรักการอ่าน จากบ้านสู่ชุมชน เยื่ยมชมชุมชนในจังหวัดน่าน โดยการประสานความร่วมมือกับ กศน. จังหวัดน่าน เพื่อนกระตุ้นให้ชุมชนมีการตื่นตัว และให้ความสำคัญกับการอ่านมากขึ้นในชุมชน ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือสกุลไทย ฉบับที่ 3166

img071

img072

ดาวน์โหลดไพล์ภาพที่นี่