ผู้บริหาร ซีพี ออลล์ ร่วมบวงสรวงสร้างอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

895

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีบวงสรวงอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เพื่อสร้างเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งใหม่สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป

bb_08 bb_09

และเป็นต้นแบบหอสมุดระดับประเทศที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและมรดกอันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่มีมาอย่างยาวนานกว่าสองศตวรรษโดยมี ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ผู้แทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยผู้แทนสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักเขียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สี่แยกคอกวัว เขตพระนคร

bb_06 bb_05

bb_04 bb_03

 

ทั้งนี้คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากทางบริษัทได้ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาโดยตลอด

bb_02 bb_01

bb_07