ทีมงานซีพี ออลล์ เยี่ยมชม “หลาดใต้โหนด” ตลาดสีเขียววัฒนธรรมชุมชนเพื่อสุขภาพ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

147

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะลงพื้นที่หลาดใต้โหนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อหาแนวทางต่อยอดสู่โครงการ ALL SME MARKET PLACE และโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณจุฑาภรณ์ โสตถิโยธิน และคุณนิยุติ สงสมพันธุ์ พร้อมกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหลาดใต้โหนดให้การต้อนรับ


หลาดใต้โหนดคือตลาดนัดใต้ต้นตาลโตนด (ต้นโหนด-ภาษาถิ่นภาคใต้) ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านนักเขียนอันเป็นสถานที่ซึ่ง “กนกพงศ์ สงสมพันธุ์” นักเขียนรางวัลซีไรต์ปี 2539 (จากหนังสือรวมเรื่องสั้น “แผ่นดินอื่น”) เกิดและเติบโตที่นี่ ก่อนจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับในปี 2549 กลายเป็นหนึ่งในตำนานนักเขียนไทยกับฉายา “นักเขียนหนุ่มตลอดกาล” แนวคิดของหลาดใต้โหนดคือตลาดสีเขียววัฒนธรรมชุมชนเพื่อสุขภาพ พร้อมสโลแกน “ของกิน ของใช้ งานศิลป์ บ้านบ้าน” โดยได้นำผลผลิตท้องถิ่น ผลผลิตตามฤดูกาลที่สอดคล้องกับวิถีป่า นา เล นิเวศชุมชนอันโดดเด่นของพัทลุงมาเป็นตัวชูโรง ร่วมด้วยการพยายามรื้อฟื้น อาหาร ขนม ของกินหายากในชุมชนที่ใกล้สูญหายให้ฟื้นคืนกลับมา นอกจากนี้หลาดใต้โหนดยังมีกฎกติกาในการคัดสรรสินค้า อาหาร การแต่งกาย ของพ่อค้า แม่ค้า มีการประชุมหารือร่วมกัน สิ่งสำคัญคือสินค้าต้องปลอดสารพิษ ไม่ใช้โฟม และลดการใช้พลาสติกให้มากที่สุด


พร้อมกันนี้ทาง ซีพี ออลล์ ได้ร่วมหารือกับคุณภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง คุณเสรี จิตรเวช พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง คุณสุดใจ ทองแก้ว พาณิชย์จังหวัดพัทลุง และคุณอภิชญา พุทธพงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน อาทิ โครงการด้านการจัดการของเสีย โครงการด้านป่าไม้และการเกษตร และโครงการด้านพลังงาน ควบคู่กับการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมรายได้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน โดยให้คำแนะนำด้านการผลิตสินค้า รวมถึงการสนับสนุนช่องทางประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนผ่านโครงการ ALL SME MARKET PLACE ด้วยปณิธานองค์กรที่มุ่งมั่น “Giving & Sharing” เป็นองค์กรที่อยู่เคียงคู่ชุมชน มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง