ซีพี ออลล์ จัดการอบรมธรรมะ ในโครงการหยดธรรมะสู่โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

0
3704

ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมกับ ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง CDC 1 และโรงเรียนวัดลาดปลาดุก จัดโครงการหยดธรรมะสู่โรงเรียน (หยดธรรมนำชีวิต) เก่ง ดี มีวินัย จิตอาสา ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 160 คน

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษา สายพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส รวมถึงแขกผู้มีเกียรติอาทิ เช่น ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก และ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง CDC 1 เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีพระณัฐภพ ขนฺติโก พระธรรมวิทยากร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้จัดการอบรมตลอดโครงการ