26.6 C
Bangkok
วันพุธ, ธันวาคม 2, 2020

“ซีพี ออลล์” หนุนโรงเรียน บ้าน และชุมชน ขับเคลื่อนสังคมแห่งการอ่านอย่างยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือโรงเรียนประชาอุทิศ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการ “โรงเรียน บ้าน และชุมชนรักการอ่าน” หนุนครูอาจารย์  ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนแก่เยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง 120 คน     โครงการ “โรงเรียน บ้าน และชุมชนรักการอ่าน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2...

“ซีพี ออลล์” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหนุนครูสังกัด “เทศบาลนครเชียงราย”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุนเทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรม และผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่าน บูรณาการทุกสาระวิชา” แก่ครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 48 คน     การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว...

โรงเรียนเมืองพัทยา11 โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ประกอบด้วย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ "ป้ากุล" นักเขียน/นักเล่านิทานชื่อดัง อ.พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข ข้าราชการบำนาญ สำนักการศึกษา...

“ซีพีออลล์” สานสายใยรักในครอบครัว ด้วยกิจกรรม “สอนวาดรูปกับลูก”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และชมรมหนังสือเล่มแรก ซีพี ออลล์ ร่วนกันดำเนินโครงการพ่ออ่าน บ้านอุ่น ตอน “สอนวาดรูปกับลูก” กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสานสายใยรักในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ซี.พี....

“ซีพี ออลล์” จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด “เทศบาลนครเชียงราย”

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม  2557  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม  ให้การสนับสนุนเทศบาลนครเชียงรายจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยในวันที่ 6 ตุลาคม 2557  เป็นการอบรมเรื่อง “การนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ และสร้างสื่อปฐมวัย” สำหรับครูอาจารย์ มีครูอาจารย์เข้ารับการอบรมกว่า 85 คน และวันที่...

“ซีพีออลล์” ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านรักการอ่าน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กศน. น่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการบ้านรักการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน พบครอบครัวต้นแบบสานสายใยรักด้วยการอ่านและหนังสือหลายครอบครัว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  คุณวันทนีย์  นามะสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม  บริษัท ซีพี ออลล์...

“ซีพีออลล์” จัดอบรมการเขียนเรื่องสั้น “สิ่งดีดีที่น่าน”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือ สำนักงาน กศน. น่าน จัดการอบรมการเขียนเรื่องสั้น “สิ่งดีดีที่น่าน”  โดยมีครู กศน. บุคลากรสังกัด กศน.น่าน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 70 คน การอบรมการเขียนเรื่องสั้น “สิ่งดีดีที่น่าน”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม...

“ซีพี ออลล์” จัดโครงการมหัศจรรย์แห่งการเขียน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการ “มหัศจรรย์แห่งการเขียน” จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการโดยนักเขียนและนักวิชาการชื่อดัง มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนแก่เยาวชน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 115 คน โครงการมหัศจรรย์แห่งการเขียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส...

“ซีพี ออลล์” จัดโครงการมหัศจรรย์แห่งการอ่าน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “มหัศจรรย์แห่งการอ่าน” มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 230 คน โครงการมหัศจรรย์แห่งการอ่าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,520แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
1ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์