34.6 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, มกราคม 28, 2021

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)

ในวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับครูและนักเรียนที่สังกัดเขตบางเขน รวม 7 โรงเรียน โดยคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ...

ภาษาและวัฒนธรรมทางหนังสือของไทยในขุนช้างขุนแผน

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมกับ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์วรรณคดีศึกษาและศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานภาษาและวัฒนธรรมทางหนังสือของไทยในขุนช้างขุนแผน ณ ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รวบรวมและชำระต้นฉบับตัวเขียนขุนช้างขุนแผนที่สมบูรณ์ที่สุด และคุณเนาวรัตน์...

ประกาศผลและยืนยันการเข้าร่วมค่ายกล้าวรรณกรรมและ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16

ท่านที่ได้รับการคัดเลือก กรุณายืนยันการเข้าร่วม ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ หนังสือเชิญและรายละเอียด คลิกที่นี่ รายชื่อผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 16 (นักเรียน) https://www.csrcpall.com/wp-content/uploads/2019/08/kark16.pdf --------------------------------- รายชื่อผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 16 (ครู/อาจารย์ ผู้ติดตาม) https://www.csrcpall.com/wp-content/uploads/2019/08/kars16.pdf --------------------------------- รายชื่อผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่...

โครงการคิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์

ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2651 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมมือกับ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด ดำเนินโครงการ คิดก่อนแช็ต ชัวร์ก่อนแชร์ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการรู้จัก คิดวิเคราะห์และเปิดรับสื่อโซเชียลอย่างมีวิจารณญาณ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง...

เปิดรับสมัครแล้ว การประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ปี ๒๕๖๑

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์ อุชเชนี” โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กาหนด จากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่นักเขียนที่มีคุณภาพดี โดยแบ่งงานเขียนเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทกลอนสุภาพ แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ – ระดับนักเรียน – ระดับประชาชน 2....

“ซีพี ออลล์” สนับสนุนการจัดประกวดเยาวชนต้นแบบ “แฟนพันธุ์แท้พระอภัยมณี”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบ “แฟนพันธุ์แท้พระอภัยมณี” เนื่องในวันสุนทรภู่ ณ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมอบอาหารว่างและอาหารกลางวันแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่ ร่วมสืบสานภาษาไทยและวรรณคดีไทย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ๘๔ คน สำหรับพิธีเปิดการประกวดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร...

“ซีพี ออลล์” อบรมเชิงปฏิบัติการ นิทานหนังสือทำมือ หนังสือทำเอง

ในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่องนิทานหนังสือทำมือ หนังสือทำเอง ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า 100 คน   การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ และอาจารย์สุเทพ...

“ซีพี ออลล์” ร่วมขับเคลื่อน “ห้องสมุดมีชีวิต” แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนศึกษา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ร่วมกับสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี จัดการอบรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับครูบรรณารักษ์จากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนศึกษา รุ่นที่ 2 และ 3 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต ตลอดจนปลูกฝังนิสัยรักการอ่านรักการค้นคว้าแก่เยาวชนอย่างยืนสืบไป       การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี...

“ซีพีออลล์” สานสายใยรักในครอบครัว ด้วยกิจกรรม “เล่านิทานและพับกระดาษ”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2557 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และชมรมหนังสือเล่มแรก ซีพี ออลล์ ร่วมกันดำเนินโครงการพ่ออ่าน บ้านอุ่น ตอน “สอนวาดรูปกับลูก” ครั้งที่ 2 ด้วยกิจกรรมเล่านิทานและพับกระดาษ เพื่อสานสายใยรักในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 30 คน...

ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจัดโครงการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ HU Talk ในหัวข้อ "Reduce and Refuse Plastic Use @SWU" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดงาน และมีการมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าผู้มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายโกวิทยา...

ซีพี ออลล์ มอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่ โรงเรียนวิชูทิศ

เมือวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทมอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่โรงเรียนวิชูทิศ โดยมีคุณมงคล อัศวธีรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชูทิศ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกับมีคุณอนงค์ เพชรทัต สก.เขตดินแดง ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุณเกศสุภา...

“ซีพี ออลล์” ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการธุรกิจร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561 โดยได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี https://www.csrcpall.com/wp-content/uploads/2018/08/dcp159-1.pdf ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยในปี...

ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนเมืองพัทยา 11

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 คุณวันทนีย์  นามะสนธิ   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์  หรือป้ากุล นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง และอาจารย์พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข ข้าราชการบำนาญ  สำนักการศึกษา...

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือฯ ร่วมหารือกิจกรรม หนึ่งอ่านล้านตื่น

ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นำโดยคุณสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมฯเข้าหารือร่วมกับคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ในเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ซึ่งทางบริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ และทางสมาคมยังได้นำเสนอกิจกรรม หนึ่งอ่านล้านตื่น ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของทางสมาคมรวมถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

“ซีพี ออลล์”  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แก่สามเณร

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2558  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่สามเณรผู้เรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล  วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี  ในโครงการพัฒนาสามเณรผู้เรียน  โดยมีสามเณรเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 65 รูป       โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สามเณรผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมนอกหลักสูตร  อันประกอบด้วย กิจกรรมหมากล้อม กิจกรรมวาดการ์ตูน และกิจกรรมการเขียนอย่างสร้างสรรค์   อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด ตลอดจนส่งเสริมการถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่อไป...

“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่ายพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยแก่ครูอาสา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยบนพื้นที่สูงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะด้านการสอนภาษาไทยสำหรับชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 149 คน     โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยบนพื้นที่สูง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน...

ซีพี ออลล์ จับมือ กทม. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดกทม. 700 ทุน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สอบผ่านหลักสูตรนักธรรมตรี จำนวน 700 ทุนในโครงการพระพุทธศาสนา “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว รุ่นที่ 3” แก่ผู้แทนนักเรียน  ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี งานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการธรรมะเบิกบาน...

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ต้นแบบโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทมอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยมีคุณอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกับมีคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท...

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เทศบาลเมืองทุงส่ง

ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเทศบาล เรื่องศิลปะการเล่านิทาน และการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเล็ก และโครงการเล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างเด็กฉลาด ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง     การจัดการอบรมแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยในวันที่...

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับข้าราชการครู ในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงกว่า 120 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มทักษะในการสอนให้กับครูในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง       ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้เกียรติเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บูรณาการสอนทุกสาระ...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,519แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
1ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์

E-book ค่ายกล่าวรรณกรรม และ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16