35.5 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 9, 2020

ค่ายบันไดกวี รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครแล้ว

ตามที่คณะกรรมการโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทกวีนิพนธ์ได้ดำริจัดโครงการบันไดกวี เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านกวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการ ทั้งนี้โครงการบันไดกวีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสเยาวชนไทยเข้าใจรูปแบบ ฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทยมีความสามารถในการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดยคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เห็นสมควรจัด โครงการบันไดกวี รุ่นที่ ๖ สำหรับเยาวชนและครูอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านผู้หว่าน...

ซีพี ออลล์ จัดค่าย “บันไดกวี”

ซีพี ออลล์ จัดค่าย “บันไดกวี” หนุนเยาวชนและครูอาจารย์ร่วมสืบสานมรดกไทยด้านกวีนิพนธ์ไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประสานความร่วมมือกันดำเนินโครงการบันไดกวี คัดเลือกเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศ รวม 94 คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้กลยุทธ์การเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทย จากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์     โครงการบันไดกวีจัดขึ้นระหว่างวันที่  6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม...

ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนเมืองพัทยา 11

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 คุณวันทนีย์  นามะสนธิ   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์  หรือป้ากุล นักเขียนและนักเล่านิทานเด็กชื่อดัง และอาจารย์พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข ข้าราชการบำนาญ  สำนักการศึกษา...

โครงการ บ้านรักการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชนจังหวัดน่าน

ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน จัดโครงการ บ้านรักการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชนจังหวัดน่าน พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณพีระพงษ์ มหาวงศนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน เป้นประธานในพิธี และคุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรสังคม บริษัท ซีพี...

“ซีพี ออลล์” จัดโครงการมหัศจรรย์แห่งการอ่าน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ให้การสนับสนุนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “มหัศจรรย์แห่งการอ่าน” มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 230 คน โครงการมหัศจรรย์แห่งการอ่าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส...

“ซีพี ออลล์” รับถ้วยพระราชทานฯ องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับประเทศ

“ซีพี ออลล์” รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ โดยคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านระดับประเทศ ประจำปี 2561 พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปีพุทธศักราช 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22...

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือฯ ร่วมหารือกิจกรรม หนึ่งอ่านล้านตื่น

ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นำโดยคุณสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมฯเข้าหารือร่วมกับคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ในเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ ซึ่งทางบริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ และทางสมาคมยังได้นำเสนอกิจกรรม หนึ่งอ่านล้านตื่น ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของทางสมาคมรวมถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

“ซีพีออลล์” ประสาน “เมืองพัทยา” ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานรักการอ่าน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับเมืองพัทยา ร่วมกันจัดการอบรมในโครงการโรงเรียนมาตรฐานรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์จากสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และร่วมกันขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานรักการอ่าน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 80 คน       โครงการโรงเรียนมาตรฐานรักการอ่านจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์จากสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา รวม 11 โรงเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน การเรียนรู้...

ซีพีออลล์ประสานเทศบาลนครรังสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาทักษะครู

บริษัท  ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับเทศบาลนครรังสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการเล่านิทานและการผลิตสื่อปฐมวัย”  สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อยอดการสร้างบรรยากาศส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมถึง 130 คน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหงส์-มังกร  เทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครรังสิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย...

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เทศบาลเมืองทุงส่ง

ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเทศบาล เรื่องศิลปะการเล่านิทาน และการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กเล็ก และโครงการเล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างเด็กฉลาด ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง     การจัดการอบรมแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยในวันที่...

ซีพี ออลล์ จับมือ กทม. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดกทม. 700 ทุน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สอบผ่านหลักสูตรนักธรรมตรี จำนวน 700 ทุนในโครงการพระพุทธศาสนา “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานธรรมศึกษาจิ๋ว รุ่นที่ 3” แก่ผู้แทนนักเรียน  ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี งานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการธรรมะเบิกบาน...

“ซีพี ออลล์” จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับครูและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด “เทศบาลนครเชียงราย”

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม  2557  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม  ให้การสนับสนุนเทศบาลนครเชียงรายจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยในวันที่ 6 ตุลาคม 2557  เป็นการอบรมเรื่อง “การนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ และสร้างสื่อปฐมวัย” สำหรับครูอาจารย์ มีครูอาจารย์เข้ารับการอบรมกว่า 85 คน และวันที่...

“ซีพี ออลล์” หนุนโรงเรียน บ้าน และชุมชน ขับเคลื่อนสังคมแห่งการอ่านอย่างยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือโรงเรียนประชาอุทิศ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการ “โรงเรียน บ้าน และชุมชนรักการอ่าน” หนุนครูอาจารย์  ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืนแก่เยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึง 120 คน     โครงการ “โรงเรียน บ้าน และชุมชนรักการอ่าน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2...

โรงเรียนเมืองพัทยา11 โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ประกอบด้วย รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ "ป้ากุล" นักเขียน/นักเล่านิทานชื่อดัง อ.พงษ์จันทร์ อยู่เป็นสุข ข้าราชการบำนาญ สำนักการศึกษา...

ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสแก่เยาวชน บ้านกระบกเตี้ย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม จัดกิจกรรม “สนุกกับนิทานและการอ่าน” เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการเรียนรู้ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา ที่เข้าร่วมกิจกรรมรวม 140 คน กิจกรรม สนุกกับนิทานและการอ่าน จัดขึ้น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย...

“ซีพีออลล์” ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านรักการอ่าน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กศน. น่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการบ้านรักการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน พบครอบครัวต้นแบบสานสายใยรักด้วยการอ่านและหนังสือหลายครอบครัว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  คุณวันทนีย์  นามะสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม  บริษัท ซีพี ออลล์...

ซีพี ออลล์ มอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต มอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมแก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากทางโรงเรียนได้รับการตรวจประเมินในโครงการโรงเรียนรักการอ่าน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)     พิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณสมาใจ สวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีรับมอบป้าย และคุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส...

“ซีพีออลล์” สานสายใยรักในครอบครัว ด้วยกิจกรรม “เล่านิทานและพับกระดาษ”

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  2557 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และชมรมหนังสือเล่มแรก ซีพี ออลล์ ร่วมกันดำเนินโครงการพ่ออ่าน บ้านอุ่น ตอน “สอนวาดรูปกับลูก” ครั้งที่ 2 ด้วยกิจกรรมเล่านิทานและพับกระดาษ เพื่อสานสายใยรักในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูก  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 30 คน...

โครงการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านบูรณาการทุกกลุ่มสาระ

ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558 บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านบูรณาการทุกกลุ่มสาระ ด้วยศิลปะการเล่านิทาน สืบสานสำนวนไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครูเทศบางนครทุ่งสง และกลุ่มนักเรียนเทศบาลนครทุ่งสง กว่า 200 คน     ได้รับเกียรติจาก...

“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่ายพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยแก่ครูอาสา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม ประสานความร่วมมือกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยบนพื้นที่สูงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะด้านการสอนภาษาไทยสำหรับชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 149 คน     โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทยบนพื้นที่สูง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน...