23.4 C
Bangkok
วันจันทร์, ตุลาคม 19, 2020

เปิดรับสมัคร : ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชน รุ่นที่ 67-68

สมาคมการ์ตูนไทย จัด “ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชน” รุ่นที่ 67 และ 68 ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนยุวชน 6-15 ปี มาวาดการ์ตูนสนุก ๆ สร้างชิ้นงานมัน ๆ ที่ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชน จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม...

ผลการคัดเลือกโครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 14

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 14  ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2559...

โครงการค่ายการ์ตูนหรรษาสำหรับบุตรหลานพนักงาน ปีที่ 9

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2560 สำนัก CSR & Sustainability Management บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ค่ายการ์ตูนหรรษาสำหรับบุตรหลานพนักงาน” ปีที่ 9 โดยมีบุตรหลานพนักงานในเครือ “ซีพี ออลล์” อายุระหว่าง 6-16 ปี...

ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชน รุ่นที่ 65 และ 66

ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ สมาคมการ์ตูนไทย จัดค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชน รุ่นที่ 65 และ 66 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 300...

ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชน รุ่นที่ 65 และ 66

สมาคมการ์ตูนไทย จัด “ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชน” รุ่นที่ 65 และ 66 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ขอเชิญชวนยุวชน 7-15 ปี มาวาดการ์ตูนสนุก ๆ สร้างชิ้นงานมัน ๆ ที่ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชน จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม...

“ซีพี ออลล์” จัดโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรมและ ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝันครั้งที่ 13

ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2559 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจกรรมสังคมสร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด...

ประกาศรายชื่อตัวสำรอง และรายชื่อผู้ยืนยันเข้าร่วมค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 13

รายชื่อตัวสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 13 ที่ นำหน้านาม ชื่อ-สกุล สถาบัน 1 นางสาว ศิษฐ์ตรี พิมพันธ์ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 นางสาว พิชามญธุ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ โรงเรียนจิตรลดา 3 นางสาว ธารา อ่ำถึก โรงเรียนจิตรลดา 4 นางสาว รวิสรา แจ่มใจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 5 นางสาว ภัทรสุต สุทธิวงษ์ โรงเรียนพิชัยรัตนาการระนอง ***ตัวสำรองที่ติดกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. ***   รายชื่อนักเรียนที่ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 13 มีดังนี้ 1 นางสาว หทัยกานต์ อภิรมย์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 2 นางสาว การิน รักตะปุรณะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 3 นางสาว ธุวดารา ดีอาษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 4 นาย ภัทรภณ คำผ่อง โรงเรียนสตรีระนอง 5 นางสาว ยศภัทร...

ผลการคัดเลือกโครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 13

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจกรรมสังคม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 13  ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2559...

ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชน รุ่นที่ 63 และ 64

สมาคมการ์ตูนไทย จัด “ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชน” รุ่นที่ 63 และ 64 เดือนตุลาคม 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ปิดเทอม ตุลาคม 59 ขอเชิญชวนยุวชน 7-15 ปี มาวาดการ์ตูนสนุก ๆ สร้างชิ้นงานมัน ๆ ที่ค่าย การ์ตูนวัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์ยุวชน จัดโดย...

เปิดรับสมัครค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์ยุวชน รุ่น 61 และ 62

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมการ์ตูนไทย เปิดรับสมัครค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์ยุวชน รุ่น 61 และ 62 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจอายุ 7 - 15 ปีเข้าร่วมกิจกรรม ในงานนี้ท่านจะได้พบนักวาดการ์ตูนชื่อดัง อาทิ คุณเซีย ไทยรัฐ,...

ค่ายนักเขียนการ์ตูนในฝันเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 3

ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สโมสรไลอ้อน สกลนคร และบริษัท กลุ่มบริษัทเล่งเส็ง จำกัด จัดค่ายนักเขียนการ์ตูนในฝันเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60...

“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่าย เพาะกล้า สานฝันเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจกรรมสังคมสร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด “จากมิตรสู่มิตร สร้างจิตสาธารณะ” สานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม...

ค่ายการ์ตูนในฝันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จังหวัดสกลนคร, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร, กลุ่มบริษัทเล้งเส็ง, สโมสรไลออนส์ สกลนครและองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดค่ายการ์ตูนในฝันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดสกลนคร รวม 90 กว่าคน ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร     โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อคัดสรรเด็กที่มีความสามารถในการวาดรูป...

ค่ายนักการ์ตูนในฝันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สโมสรไลออนส์ สกลนคร และบริษัทเล่งเส็ง จำกัด จัดการอบรมค่ายนักการ์ตูนในฝันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นโรงเรียนในกลุ่มสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 180 คน ทั่วจังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร     ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์...

เปิดรับสมัครค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์ยุวชน รุ่น 59 และ 60

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมการ์ตูนไทย เปิดรับสมัครค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์ยุวชน รุ่น 59 และ 60 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจอายุ 7 - 15 ปีเข้าร่วมกิจกรรม ในงานนี้ท่านจะได้พบนักวาดการ์ตูนชื่อดัง อาทิ คุณเซีย...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,520แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์