27.6 C
Bangkok
วันศุกร์, สิงหาคม 7, 2020

“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่ายสานฝันเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ปีที่ 16

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประสานภาคีเครือข่าย 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 16 ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ในโลกปัจจุบัน” โดยมีเยาวชนยอดนักเขียนและยอดนักวาดการ์ตูนจากทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น 4 วัน 3 คืน...

ตรวจเช็คข้อมูลและยืนยันการเข้าร่วม โครงการกล้าวรรณกรรมและ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝันครั้งที่ 14

ข้อมูลยืนยันเข้าร่วมโครงการ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝันครั้งที่ รุ่นที่ 14 โปรดตรวจสอบรายชื่อและการยืนยันการเข้าร่วม ถ้ารายชื่อผิดพลาดกรุณาแจ้งโดย คลิกที่นี่ หมดเขตการยืนยันวันที่ 8 กันยายน 2560 และในวันที่ 9 กันยายน 2560 จะพิจารณาประกาศผลตัวสำรองทันที ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ยืนยัน 1 นางสาวกัลยารัตน์  บุญใหญ่ พร้าววิทยาคม  เข้าร่วมได้ 2 นางสาวธัญจิรา  ทรายทอง พร้าววิทยาคม  - 3 นางสาวสุกฤตา  กัลล์ประวิทย์ ธิดาแม่พระ เข้าร่วมได้ 4 นายจักรกฤษณ์  เจริญศรี ชุมพลโพนพิสัย เข้าร่วมได้ 5 นายธรธรณ์  หยกจินดา เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมได้ 6 นางสาวณัฐนรี  ธิบูลย์ เชียงรายวิทยาคม เข้าร่วมได้ 7 นางสาวณิชารัศมิ์ ...

“ซีพี ออลล์” จัดโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรมและค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน ปีที่ 15

ในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2561 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการร้านอิ่มสะดวก “เซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 15...

ผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ กล้าวรรณกรรมและ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 15

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 15  ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2561...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 13

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจกรรมสังคม สร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 13  ซึ่งจะจัดโครงการในวันที่ 1-4 ตุลาคม 2559...

ซีพี ออลล์ จัดค่ายยอดกล้า หนุนเยาวชนพัฒนางานเขียนวรรณกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นรุ่นที่ 12-15 เข้าร่วมโครงการเพื่อต่อยอดและพัฒนาฝีมือด้านการเขียนประเภทเรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี...

ซีพี ออลล์ จัดค่ายยอดกล้า หนุนเยาวชนพัฒนางานเขียนวรรณกรรมอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือกัน จัดอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม (ยอดกล้า) เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ครั้งที่ 3/2557 หนุนเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมคุณภาพ โครงการยอดกล้าวรรณกรรม ครั้งที่ 3/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,523แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ