27.6 C
Bangkok
วันศุกร์, สิงหาคม 7, 2020

“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่าย เพาะกล้า สานฝันเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น” โดยสำนักกิจกรรมสังคมสร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 12 ภายใต้แนวคิด “จากมิตรสู่มิตร สร้างจิตสาธารณะ” สานฝันเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม...

ประกาศรายชื่อตัวสำรอง และรายชื่อผู้ยืนยันเข้าร่วมค่าย กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 13

รายชื่อตัวสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 13 นางสาว ศศิธร ตะนัยสี โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า นนทบุรี นางสาว ณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ นางสาว นิภาพร เหล่าสุวรรณ โรงเรียนปลาปากวิทยา ***ตัวสำรองที่ติดกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. *** รายชื่อนักเรียนที่ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมค่าย กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 13 มีดังนี้ ที่ นำหน้านาม ชื่อ-สกุล สถาบัน 1 นาย นาวิน งามภูพันธ์ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 2 นางสาว สิริมา อินทวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 3 นางสาว สิริมา จวงสอน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 4 นางสาว เบญจพร  โม้อินทร์ โรงเรียนบึงกาฬ 5 นางสาว เนติพร...

“ซีพี ออลล์” ประสานภาคีเครือข่าย ปลูกสำนึกเยาวชน ภายใต้แนวคิด “คิดต่าง แต่ไม่ห่างกัน”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ “ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น”  โดยสำนักกิจกรรมสังคมสร้างเยาวชนสู่เส้นทางนักเขียนและนักวาดการ์ตูน  ประสานความร่วมมือกับ 4 องค์กร จัดโครงการ “ค่ายกล้าวรรณกรรม” และ “ค่าย 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” สืบเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด “คิดต่าง แต่ไม่ห่างกัน”   โดยมีเยาวชนยอดนักเขียนและยอดนักวาดการ์ตูนจากทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น...

ซีพี ออลล์ จัดค่ายยอดกล้า หนุนเยาวชนพัฒนางานเขียนวรรณกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นรุ่นที่ 12-15 เข้าร่วมโครงการเพื่อต่อยอดและพัฒนาฝีมือด้านการเขียนประเภทเรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี...

ซีพี ออลล์ จัดค่ายยอดกล้า หนุนเยาวชนพัฒนางานเขียนวรรณกรรมอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจกรรมสังคม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือกัน จัดอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม (ยอดกล้า) เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น-นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์ ครั้งที่ 3/2557 หนุนเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมคุณภาพ โครงการยอดกล้าวรรณกรรม ครั้งที่ 3/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่...

“ซีพี ออลล์” จัดค่ายยอดกล้าปีที่ 11 ต่อยอดพัฒนาฝีมือการเขียนของเยาวชนในเชิงคุณภาพ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม : เรียนรู้ต่อยอดเรื่องสั้น – นวนิยาย สารคดี และกวีนิพนธ์  เพื่อต่อยอดพัฒนาฝีมือการเขียนของเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดกล้าจากค่ายกล้าวรรณกรรม เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์  2563 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม สำหรับพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากกนกวลี กันไทยราษฎร์  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย...

ขอแสดงความยินดีกับคุณจิรายุทธ สุวรรณสังข์ เติบโตจากโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 12

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดีกับคุณจิรายุทธ สุวรรณสังข์ ศิษย์เก่าโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี ยอดกล้าที่งดงามและเติบโตจากโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,523แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ