32.4 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 29, 2021

รายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 50 ในหัวข้อ “ดนตรีไทยกับการพักผ่อน”

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 50 ในหัวข้อ “ดนตรีไทยกับการพักผ่อน” เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา14.00น.-16.30 น. ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ท. ดิเรก กล้าหาญ ผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทย เป็นวิทยากร ณ...

เชิญฟังการบรรยายหัวข้อเชิดชูครูผู้ให้ “สุรินทร์ สงค์ทอง”

เชิญฟังการบรรยายหัวข้อเชิดชูครูผู้ให้ “สุรินทร์ สงค์ทอง” ผ่านบทเพลงสำเนียงภาษาในรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 46 จัดโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา13.30น.-16.30น. ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง...

เสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 15 หัวข้อ 250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราชต้นธานจีนสยาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ 250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราชต้นธานจีนสยาม ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร...

ซีพี ออลล์ ร่วมบรรเลงดนตรีไทยแนวผสมผสานเนื่องในงาน วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา วงดนตรีไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญร่วมบรรเลงดนตรีไทยแนวผสมผสานเนื่องในงาน "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในงานนี้ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประธาน)...

ซีพี ออลล์ ร่วมจัดบรรยายพิเศษ “เพลงกล่อมลูก เรื่องเล่าเรากับแม่”

อีกหนึ่งรายการดีๆ ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลมอบให้ชุมชนและสังคม โดยผ่านเวทีวัฒนธรรม หัวข้อ “เพลงกล่อมลูก... เรื่องเล่าเรากับแม่” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วีระพงศ์ มีสถาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดสินและการประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค...

เชิญร่วมฟังการบรรยาย เสวนาปัญญาภิวัฒน์สัญจร ครั้งที่ 14

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  และสมาคมปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญร่วมฟังการบรรยายประกอบเพลง... เรื่องพระราชนิพนธ์เงาะป่าในแง่วรรณคดีและคีตศิลป์ ในรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์สัญจร ครั้งที่ 14  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน เป็นวิทยกร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560  เวลา13.00น.-16.30น. ณ...

สมาคมปัญญาภิวัฒน์บรรยายหัวข้อ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ บทสวดพาหุง และชินบัญชร

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 20  ในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ บทสวดพาหุงและชินบัญชร” ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน  มาเป็นวิทยกร  มีผู้เข้าร่วมกว่า 100...

เชิญชมการแสดงละครเทพนิยายเรื่อง “กำเนิดพระพิฆเนศ” จากชมรมดนตรีไทยฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เชิญชมการแสดงละครเทพนิยายเรื่อง “กำเนิดพระพิฆเนศ” จากชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโครงการเสริมคุณค่าความเป็นไทยให้สังคม ครั้งที่ 61 จัดโดย ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา14.00น.-16.00 น. ณ อาคาร...

การศึกษาและบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนและไทย เสวนาปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ การศึกษาและบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนและไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล...

ซีพีออลล์จัดสังคีตวาทิตสัญจร “เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกระบวนการทางดนตรีไทย”

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิตสัญจร ในหัวข้อ “เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกระบวนการทางดนตรีไทย” โดยได้รับเกียรติจาก น.ท. ดิเรก กล้าหาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยเป็นวิทยากร และดร. พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม (บางกะปิ) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดรายการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562...

ซีพี ออลล์ ร่วมสืบสานเด็กไทยให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ

อีกหนึ่งโครงการดีๆจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสืบสานและปลูกฝังเด็กไทยให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยผ่านโครงการ "เรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ภาคฤดูร้อน" ปีที่ 16 ซึ่งเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2561ดำเนินงานโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ : งานสรงน้ำพระเครือเจริญโภคภัณฑ์ประจำปี เมื่อวันที่ 10 เมษายน...

ซีพี ออลล์ จัดเสวนาพิเศษ เส้นทาง เพลงหน้าพาทย์ จากวังบ้านหม้อฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดรายการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อเส้นทางเพลงหน้าพาทย์จากวังบ้านหม้อ ถึงบ้านวัดกัลยาณมิตรสู่บ้านวัดเศวตฉัตร ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน และผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...

เสวนาปัญญาภิวัฒน์ – พระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์สำคัญของจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 19  ในหัวข้อ “พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์สำคัญของจีน”  ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เศรษฐพงศ์  จงสงวน ผู้เชี่ยวชาญพุทธศาสนามหายาน   มาเป็นวิทยกร  มีผู้เข้าร่วมกว่า 110  คน...

สังคีตวาทิต ครั้งที่ 45  ในหัวข้อ  “มนต์เสน่ห์เพลงไทยเดิม”

อีกหนึ่งรายการดีๆ ที่มอบให้กับชุมชนและสังคม  โดยผ่านรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 45  ในหัวข้อ  “มนต์เสน่ห์เพลงไทยเดิม” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ในการนี้ได้รับเกียรติจากนาวาโทดิเรก  กล้าหาญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย มาเป็นวิทยากร  จัดโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  บมจ. ซีพี ออลล์  โทร....

พิธีเปิดและฝากตัวเป็นศิษย์ “ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ภาคฤดูร้อน” ปีที่ 16

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีเปิดและฝากตัวเป็นศิษย์ในโครงการ “ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ภาคฤดูร้อน” ปีที่ 16 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯในครั้งนี้ และคุณพีรฐศักดิ์ ศักดิ์ติยปราการ ทำพิธีฝากตัวเป็นศิษย์...

ซีพี ออลล์ จัดการแสดงละครชาตรี เรื่องพระอภัยมณี ตอน “ปิดเกาะ”

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเสริมคุณค่าความเป็นไทยให้สังคม ครั้งที่ 62 เป็นการแสดงละครชาตรี เรื่องพระอภัยมณี ตอน “ปิดเกาะ” เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา14.00น.-16.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะครูทองใบ เรืองนนท์ ณ อาคาร...

การบรรยายพิเศษ ผ่านเวทีวัฒนธรรม หัวข้อ “เสภาที่เรือนไทย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการบรรยายพิเศษ ผ่านเวทีวัฒนธรรม หัวข้อ “เสภาที่เรือนไทย” ในงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์วีระพงศ์ มีสถาน นักปฏิบัติการวิจัย...

ซีพี ออลล์ จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 43

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา14.00น.-16.30น. ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 43 ในหัวข้อ เพลงไทยลูกทุ่งที่ใช้ทำนอง“เพลงไทยเดิม” จากวงดนตรีไทย “ครูอาวุโส” โดยได้รับเกียรติจากรศ. วิเชียร อ่อนละมูล ผู้ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาดนตรี...

เสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 23  ในหัวข้อไท่ซุ่ย :  เทพแห่งดวงชงของจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  จัดรายการเสวนาปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 23  ในหัวข้อไท่ซุ่ย :  เทพแห่งดวงชงของจีน  ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร  สิกขโกศล ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมไทยและจีน มาเป็นวิทยกร  มีผู้เข้าร่วมกว่า 100...

พิธีมอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ภาคฤดูร้อนปีที่ 16

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการ “ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ภาคฤดูร้อน” ปีที่ 16 โครงการ All Art For Kids ครั้งที่ 10 และโครงการค่ายการ์ตูนหรรษา สำหรับบุตรหลานพนักงาน ปีที่...

ติดตามเราได้ที่นี่

4,536แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
0ผู้ติดตามติดตาม
1ผู้ติดตามติดตาม

ข่าวที่น่าสนใจ

เล่มเซเว่นบุ๊คอวอร์ดออนไลน์

E-book ค่ายกล่าวรรณกรรม และ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 16