“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” จัดกิจกรรม “หนังสือในยุคนิวนอร์มอล” ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18

2147

โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด จัดกิจกรรม “หนังสือในยุคนิวนอร์มอล” มอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 โดยเชิญตัวแทนนักเขียนนักวาดการ์ตูนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน LOST & FOUND ประกอบด้วย มนัสวี โรจนพรรณ หรือ manasawii ผลงาน LOST ร่วมด้วย รณรงค์ พลบุตร หรือ โฟล์ 19 ผลงาน FOUND และศุภัชฌา ประสพพรสุข หรือ พิม 04 ผลงาน FOUND ร่วมรับรางวัล ณ อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ และจัดระบบออนไลน์ให้ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมและพบปะพูดคุยพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเขียนผ่านทาง Microsoft Teams


นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการกิตติมศักดิ์โครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก และส่งผลกระทบในวงกว้างและทุกแวดวง นับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับพวกเราทุกคน วิถีการดำเนินชีวิตจำเป็นจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคนิวนอร์มอล แม้กระทั่งโครงการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเช่นกัน โดยโครงการได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ตั้งแต่แรกเริ่มส่งผลงาน กระบวนการตัดสิน การประชุมรับรองผลในรูปแบบออนไลน์ จนกระทั่งมาถึงการมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักเขียนในวันนี้

ตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแวดวงวรรณกรรมเป็นอย่างมาก ทั้งในกลุ่มนักเขียน สำนักพิมพ์ ธุรกิจร้านหนังสือ หรือแม้กระทั่งวงการประกวดหนังสือที่ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั้งวงจร พฤติกรรมของผู้อ่านที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มการอ่าน จากหนังสือเล่มสู่แพลตฟอร์มดิจิตัลต่าง ๆ ในโอกาสนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จึงขอส่งกำลังใจและขอขอบคุณนักเขียนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการเซเว่นบุ๊คอวอร์ดอย่างต่อเนื่อง

“ตลอดระยะเวลา 18 ปี ที่ผ่านมา ของการดำเนินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ได้คัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพ และสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียน ตามปณิธานของบริษัทคือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส” นายประสิทธิ์กล่าว

 

สำหรับผู้ชนะเลิศ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ทั้ง 6 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่ พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รอง ชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ส่วน ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ รวม 4 หมวด คือ กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยายขนาดสั้น และรวมเรื่องสั้น ผู้ ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเป็น กำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

อนึ่ง หากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของภาครัฐผ่อนคลายลงและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น บริษัทจะประเมินความเป็นไปได้ในการจัดงานรับโล่พระราชทาน รางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 18 อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ได้เตรียมเปิดรับผลงานจากนักเขียนและสำนักพิมพ์เข้าประกวดในครั้งที่ 19 ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทกวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่างดำเนินการ) และเงินรางวัล 100,000 บาท (สำหรับรางวัลชนะเลิศ ยกเว้นประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์) โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrcpall.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2071-290-3 และ 0-2071-2905