ซีพี ออลล์ ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

1493

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชนอย่างไรให้ยังยืน โดยมีคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ผู้บริหารสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล