สืบสานทักษะงานอาชีพชุมชนทอเสื่อกก

433

โรงเรียนบ้านหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ จากวิสาหกิจพื้นบ้านของชุมชนบ้านหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ในการทอเสื่อจากต้นกกออกจำหน่ายมาช้านาน วันนี้โรงเรียหยิบเอามรดกอาชีพนี้มาต่อยอดเป็นโครงการพัฒนาโรงเรียน โดยมุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาความต่อเนื่องของการผลิตที่จะต้องมี #ต้นกก เป็นวัตถุดิบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดีไซน์การออกแบบลวดลายทั้งที่เป็นลายมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม และดีไซน์ใหม่ๆที่จะให้เด็กนักเรียนได้ออกแบบผ่านมุมมองแนวคิดคนรุ่นใหม่ เพื่อสืบสานต่อยอด ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต ที่ถือว่าเป็นงาน #แฮนด์เมด ที่หากได้รับการส่งเสริม และสร้างความโดดเด่นทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายแล้ว จะเป็นการสร้างรายได้เพื่อขับเคลื่อนโครงการ และเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการดูแลรักษาอาชีพ ผลิตภัณฑ์อันสะท้อนอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เดินหน้าต่อไป

 

ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ 80%

SPผู้ดูแลโรงเรียน ศิริพงษ์ การงานดี, สายอรุณ​ ปานเรือนแสน​ @โก้ ครับ @saiaroon@cpall