รายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 50 ในหัวข้อ “ดนตรีไทยกับการพักผ่อน”

3317

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 50 ในหัวข้อ “ดนตรีไทยกับการพักผ่อน” เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา14.00น.-16.30 น. ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ท. ดิเรก กล้าหาญ ผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทย เป็นวิทยากร ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากว่า 100 คน