สังคีตวาทิต ครั้งที่ 46 ในหัวข้อ เชิดชูครูผู้ให้ “สุรินทร์ สงค์ทอง”

0
4243

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 46 ในหัวข้อ เชิดชูครูผู้ให้ “สุรินทร์ สงค์ทอง” ผ่านบทเพลงสำเนียงภาษา ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์เสวก โสวัตร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์ปราศรัย อยู่ดี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทวีธาภิเษก เป็นวิทยกร และอาจารย์อนันต์ชัย แมรา จากวงหลานศิษย์ครูสุรินทร์ สงค์ทอง เป็นผู้ควบคุมการบรรเลง เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา13.30น.-16.30น. ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากว่า 80 คน