เชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “ช่างร้อย ช่างเรียง สื่อสำเนียง ส่อภาษา”

1010

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  เชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “ช่างร้อย ช่างเรียง สื่อสำเนียง ส่อภาษา” ในรายการ สังคีตวาทิต ครั้งที่ 44  โดยได้รับเกียรติจากนาวาโทดิเรก  กล้าหาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย เป็นวิทยกร ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560  เวลา13.30น.-16.30น. ณ อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1102  กทม.

สอบถามข้อมูลหรือสำรองที่นั่งได้ที่  :  คุณพีรฐศักดิ์ ศักดิ์ติยปราการหรือ คุณบูรณนิภา  คุณดิลกรพี  สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โทร. 02-071-2085 หรือ 091-004-8917
E-mail : peerathasaksak@cpall.co.th