ซีพี ออลล์ จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 43

1710

ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา14.00น.-16.30น. ที่ผ่านมา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 43 ในหัวข้อ เพลงไทยลูกทุ่งที่ใช้ทำนอง“เพลงไทยเดิม” จากวงดนตรีไทย “ครูอาวุโส” โดยได้รับเกียรติจากรศ. วิเชียร อ่อนละมูล ผู้ชำนาญการพิเศษ ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยกร  ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากว่า 100 คน