ซีพี ออลล์ ร่วมสืบสานเด็กไทยให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ

4597

อีกหนึ่งโครงการดีๆจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสืบสานและปลูกฝังเด็กไทยให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยผ่านโครงการ “เรียนดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ภาคฤดูร้อน” ปีที่ 16 ซึ่งเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2561ดำเนินงานโดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : งานสรงน้ำพระเครือเจริญโภคภัณฑ์ประจำปี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561