ซีพี ออลล์ หนุนโครงการศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยว โรงเรียนวัดตรณาราม จ. สุราษฎร์ธานี

744

ซีพี ออลล์ ส่งเสริมการศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้ (19 กรกฎาคม 2565) คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ และ CONNEXT ED พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ดูงานโครงการ “ศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยว”โรงเรียน​วัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่นให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และร่วมยกระดับการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Education for better life)


ทั้งนี้ คุณอัญชลี นากทองแก้ว ผู้จัดการแผนกธุรการ ศูนย์กระจายสินค้า RDC สุราษฎร์ธานี ในฐานะ School Partner ค่อยให้คำแนะนำด้านต่างๆ กับทางโรงเรียน​วัดตรณารามอีกด้วย โดยมีคุณสุชัญญา แพเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรณาราม คณะอาจารย์ และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมบูธโครงการศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยวทั้ง 9 ฐานการเรียนรู้


สำหรับโครงการ “ศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยว”ถือเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพแบบครบวงจรภายในโรงเรียนให้กับนักเรียน และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยจัดให้นักเรียนลงพื้นที่ ชุมชน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมทักษะด้านอาชีพ ได้แก่ มัคคุเทศก์น้อย ขนมไทย น้ำสมุนไพร ไข่เค็ม นวดฝ่าเท้า ผ้ามัดย้อม รำมโนราห์ อังกะลุง และกลองยาว โดยบรรจุ 9 ฐานอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรในรายวิชา แนวทางการสอนในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียน เลือกเข้าร่วมตามความสนใจและความถนัด โดยสอนแบบเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางอีกด้วย