งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2559

989

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานงานเลี้ยง แสดงความยินดีแด่ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช  2559  รวม 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ธัญญา  สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์,  คุณกิตติศักดิ์  มีสมสืบ  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์    และคุณธนิสร์  ศรีกลิ่นดี  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยสากล  โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และคณะกรรมการตัดสินหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ให้เกียรติเข้าร่วมงาน  เมื่อวันที่ 4 เมษายน  2559 ณ ห้องอาหารเชฟแมน ชั้น 3 โรงแรมอีสติน แกรนด์  สาทร