ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรมจิตสาธารณะ และภาคีเครือข่ายในชุมชน ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทางการศึกษา แก่โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม

0
3661

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จากสำนักปฏิบัติการ 2 (NEU) และศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น และบุรีรัมย์ ร่วมกันส่งมอบสนามเด็กเล่น และคอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี จ.มหาสารคาม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยมีคุณพรหมสรรค์ หมื่นไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี เป็นผู้รับมอบ

ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้มอบของขวัญวันเด็ก อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี