ขอเชิญร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๘ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

138

สื่่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กองทุุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุุชเชนี” ครั้งที่ 8 โดยคัดสรรและพิจารณาผลงานเขียนที่่มีเนื้อหาและลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนดจากผลงานเขียนที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาตัดสินมอบรางวัลแก่นักเขียนที่่มีคุุณภาพดีโดยแบ่งงานเขียนเป็น ๓ ประเภท

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
E-mail. eugenie@csct.or.th