ซีพี ออลล์ ร่วมส่งมอบ “ลานกีฬาอเนกประสงค์รักษ์โลก”โรงเรียนบ้านน้ำย้อย จ.ลำพูน

72

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 (WORLD ENVIRONMENT DAY) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด ร่วมส่งมอบ “ลานกีฬาอเนกประสงค์รักษ์โลก” โอกาสนี้ คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ ผู้บริหารจากบริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด นำโดยคุณบวรเวทย์ ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) สายงานปฏิบัติการ และคุณวธัญญู ตันตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) สายงานสนับสนุน ร่วมเป็นผู้แทนส่งมอบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤติน พันธุ์เสนา รอง.ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และ คุณสกุณา นันธะชัยเดชากุล ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำย้อย รับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์รักษ์โลกอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ หัวหน้าโครงการกรีนโรด ผู้จัดสร้างสนาม และคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีส่งมอบ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์รักษ์โลก โรงเรียนบ้านน้ำย้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

สำหรับ “ลานกีฬาอเนกประสงค์รักษ์โลก” จุดประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ส่งเข้ากระบวนการฝังกลบให้น้อยที่สุด โดยการจัดการภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สนับสนุนการนำขยะพลาสติกกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด “ลดขยะ เพิ่มประโยชน์” โดยนำขยะพลาสติกนำกลับมาสร้างเป็นลานกรีนซีเมนต์ (Green Cement) ซึ่งลดการใช้วัสดุหินและปูนในการก่อสร้าง และช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกทิ้งลงหลุมฝังกลบไปได้ 887 กิโลกรัม ได้อีกด้วย

อนึ่ง หัวใจสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รณรงณ์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Used Plastic) และสร้างความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีพร้อมกับสามารถนำขยะจากการคัดแยกนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาขยะของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน