แสดงความยินดีแก่คุณชุติมา เสวิกุล ในโอกาสเปิดตัวหนังสือ “ลอดลายมังกร”

1044

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ร้อยเอกหญิง ชญาดา หนีพาล  ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนัก CSR & SUSTAINABILITY MANAGEMENT บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คุณชุติมา เสวิกุล ในโอกาสเปิดตัวหนังสือ “ลอดลายมังกร” ฉบับแปลภาษาจีน ซึ่งได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ทั้งนี้วรรณกรรมเรื่องดังกล่าวเป็นผลงานการประพันธ์ของคุณประภัสสร เสวิกุล  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ประจำปี 2554 ผู้ล่วงลับ