“ซีพีออลล์” ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านรักการอ่าน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

0
3827

ผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กศน. น่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการบ้านรักการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน พบครอบครัวต้นแบบสานสายใยรักด้วยการอ่านและหนังสือหลายครอบครัว
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา  คุณวันทนีย์  นามะสนธิ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมสังคม  บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  และ นายสุรพล วงศ์หวัน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. น่าน ร่วมด้วยคณะทำงาน  ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการบ้านรักการอ่านฯ  ในเขตพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน   โดยมีคุณชมัยภร  แสงกระจ่าง ที่ปรึกษาสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  ให้เกียรติลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ด้วย

1 2

4 5

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้  คณะทำงานได้ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชน ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งมีการจัดบรรยากาศห้องสมุดสวยงามและเหมาะสม  พร้อมทั้งเยี่ยมครอบครัวหัมพานนท์ซึ่งเข้าร่วมโครงการบ้านรักการอ่านฯ  โดยครอบครัวนี้มีลูกเป็นเด็กพิเศษ

11 10
คุณขจีรัตน์  หัมพานน์  กล่าวว่า “ดิฉันมีลูกเป็นเด็กพิเศษ  เขามีผิวที่บอบบางแพ้ง่าย หากจะใช้หนังสือทั่วไปก็กลัวจะบาดผิวลูก  จึงได้ทำหนังสือผ้าปักให้ลูกอ่าน”

9 8

7 6
จากนั้นคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน เยี่ยมครอบครัวหัวหน้า ซึ่งมีอาชีพป็นพยาบาลทั้งครอบครัว   คุณดุษณี  หัวหน้า  กล่าวว่า “ลูกชอบอ่านหนังสือมากค่ะ ทางคุณแม่คุณแมจึงจัดมุมหนังสือไว้ทั่วบ้าน เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับลูก และยังเปิดบ้านต้อนรับเด็กๆ ที่ชอบอ่านหนังสือให้มาอ่านหนังสือในบ้านเราอีกด้วย”

โครงการบ้านรักการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชนจังหวัดน่าน เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการอ่านของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสำนักงาน กศน. ในเขตพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ