“ซีพี ออลล์” ผนึก ซีพี รีเทลลิงค์ มอบร้านกาแฟสร้างอาชีพ ภายใต้คอนเซป “ร้านกาแฟเสรีไทย”

488

วันที่ 1 ต.ค. 2563 คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ CONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมพิธีเปิด และส่งมอบร้านกาแฟ โดยมี ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับ “ร้านกาแฟเสรีไทย” โรงเรียนบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียน Best Practice ในโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเป็น“ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” พร้อมบูรณาการหลักสูตรสำหรับครู-นักเรียนและบุคคลทั่วไป พร้อมเปิดขายกาแฟ-สินค้า OTOP พัฒนาทักษะอาชีพแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ควบคู่กับการอนุรักษ์สถานที่ประวัติศาสตร์ผ่านวีรกรรม “ขบวนการเสรีไทยอีสาน” ในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 หวังกลายเป็น “New Landmark” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านรูปแบบสหกรณ์ ปั้นโรงเรียนบ้านนาคู สู่โรงเรียนต้นแบบ(School Model) เอื้อโอกาสโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศกว่า 30,000 แห่ง ใช้เป็นโมเดลต่อยอดในอนาคต