ซีพี ออลล์ จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 49 ในหัวข้อฟังเพลงไทยเดิม ฟังเพลินเพลงไทย

3179

สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดรายการสังคีตวาทิต ครั้งที่ 49 ในหัวข้อฟังเพลงไทยเดิม… ฟังเพลินเพลงไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา14.00น.-16.30 น. ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ท. ดิเรก กล้าหาญ ผู้เชียวชาญด้านดนตรีไทย เป็นวิทยากร ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1102 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากว่า 92 คน